Høy hastighet i området

Høy hastighet i området

Publisert av Helene Holhjem den 15.01.17. Oppdatert 10.05.21.
Styret i Lunderåsen vest vel har fått flere henvendelser fra beboere om at mange holder høy hastighet når de kjører i området, særlig i Kremleveien og Kantarellveien. Vi vil derfor oppfordre alle til å vise hensyn, avpasse farten og minne om at fartsgrensen på feltet er 30 km/t. Vi har ingen barn å miste.